Välkommen till en privat klinik där förebyggande hälsa och friskvård står i fokus.

Företagshälsovård - Hälsokontroller

Välkommen till en privat klinik där förebyggande hälsa och friskvård står i fokus.

Företagshälsovård - Hälsokontroller

Företagshälsovård i Västerås

Låt Västermalms Privatklinik hjälpa dig att skapa en frisk arbetsplats. Med hjälp av vår företagshälsovård kan vi minska sjukfrånvaron och skapa friska medarbetare på kontoret. Ta hjälp av vår företagshälsovård i Västerås – skicka en intresseanmälan till oss redan idag.

Ohälsa ett problem på svenska företag

Sjukskrivningar och ohälsa är ett stort problem på svenska arbetsplatser – inte bara för den enstaka medarbetaren och deras närmaste. Det kostar både arbetsgivare och samhället stora pengar varje år. Alla företagare har mycket att vinna på en förebyggande hälsovård som förebygger hälsoproblem redan i ett tidigt skede.

Med hjälp av vår företagshälsovård kan du erbjuda dina medarbetare snabb hjälp och behandling av legitimerade läkare och sjuksköterskor – antingen på vår klinik eller ute på din arbetsplats.

En fantastisk förmån för dina medarbetare och en stor fördel för ett företag som givetvis vill ha tillbaka sjuk personal i arbete så snart som möjligt.

Minska sjukfrånvaron med företagshälsovård i Västerås

Genom att ge dina medarbetare tillgång till våra kvalificerade sjukvårdstjänster så kan vi se till att de tillfälliga problemen inte blir långvariga. Dina anställdas hälsa är självklart den viktigaste aspekten av detta – men även ekonomiskt finns mycket att vinna på en fungerande företagshälsovård. Sjukfrånvaro är dyrt – både när det handlar om de direkta kostnaderna, produktionsbortfall och kostnader för vikarier och övertid.

Vi erbjuder företagshälsovård och hälsokontroller till företag i Västerås med omnejd. Vårt fokus ligger på att erbjuda dig och dina medarbetare förebyggande åtgärder och bästa möjliga vård och att alltid ge varje patient ett trevligt och professionellt bemötande.

företagshälsovård västerås

Hälsokontroll är första steget

Vid första besöket hos vår företagshälsovård genomför vi en noggrann hälsokontroll. Du väljer om den ska ske på vår mottagningen eller ute på ditt företag. Du fyller i en hälsoenkät och dessutom genomför vi flera tester: blodprover, EKG, lungfunktionstest med mera. Allt detta utgör sedan en del av din hälsoprofil som sedan ligger till grund för våra råd och rekommendationer om din hälsa. Testerna följs dessutom upp kontinuerligt eller vid behov beroende på omständigheterna. Vi gör allt för att hälsan ska vara på topp på ditt företag. Av oss kan du få råd och rekommendationer som förbättrar arbetsmiljön på ditt företag – både på kort och lång sikt, Friska och glada medarbetare är alltid en bra investering.

Våra företagsläkare finns dessutom tillhands för tidsbeställda sjukvårdsbesök i mån av tid. Glöm inte att kostnaden för arbetsrelaterade sjukdomar är avdragsgilla. Vi hjälper gärna till i rehabiliteringsärenden för så snabb återgång till arbete som möjligt. Dessutom kan vi utfärda hälsointyg för många olika yrken och fritidssysslor.

Företagshälsovård – tre starka skäl att anlita oss

  • Minskad sjukfrånvaro. Om du har möjligheten att ge dina anställda kvalificerad sjukvård redan på ett tidigt stadium så kan du undvika att tillfälliga problem blir långvariga. Snabba förebyggande åtgärder är den bästa medicinen mot hälsoproblem.
  • Undvik kostnader. Sjukfrånvaro är alltid en väsentlig kostnad för ett företag. Det innebär kostnader för vikarier och övertid samt produktionsbortfall. Med hjälp av vår företagshälsovård kan du få dina medarbetare snabbare tillbaka och därmed slippa dessa kostnader.
  • Bli en attraktivare arbetsgivare. Företagshälsovård är en värdefull förmån som motiverar din befintliga personal att stanna kvar och göra ett bra jobb samtidigt som ett gott hälsorykte lockar ny kompetent personal.

Tack vare vår hängivna personal kan vi erbjuda ditt företag hälsovård av högsta kvalitet.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda företagshälsovård av högsta klass i Västerås.

Vi skapar en bättre arbetsmiljö med företagshälsovård