T-cellstest (venöst)

T-CELLS TEST

Vi kan nu som en av de allra första klinikerna ute i landet erbjuda blodprovstagning för att fastställa T-cellsimmmunitet mot Covid-19. Observera att detta test inte kommer med något reseintyg då inget land godkänner detta.

När kan man boka tid?

Vi kommer till att börja med att ha tider bokningsbara varje tisdag. Detta för att kunna samla ihop provtagningen då hantering och frakt till laboratoriet kräver lite speciella arrangemang.

Krävs något särskilt inför provtagningen?

Du behöver inte vara fastande. Du kommer att få svara på några frågor om du tagit vaccination eller inte, läkemedelsintag samt eventuella sjukdomar som påverkar immunförsvaret.

Vad är T-celler?

T-celler är en viktig del av immunförsvaret som spelar en övergripande roll för kroppens immunologiska svar på hot från virus och bakterier.

Vad är skillnaden på T-celler och antikroppar?

T-cellerna hjälper B-cellerna att producera antikroppar. En T-cell bestämmer vilken typ av antikropp som ska framställas och när.

Varför tar man T-cellstest?

  • För att se om man tidigare blivit exponerad för viruset
  • för att konstatera att vaccinationen har gett resultat (man bör vänta 3-4 veckor efter andra dosen)

Vad säger svaret på ett T-cellstest?

Ett positivt T-cellstest mot Covid-19 betyder att du har ett försvar mot viruset. Det betyder inte att du är skyddad, men om du blir exponerad igen kommer ditt immunförsvar att reagera mycket snabbare och du blir inte så pass sjuk.

Vad är skillnaden mellan antikroppstest och T-cellstest?

I ett T-cellstest ser du om du har ett immunologiskt minne. I ett antikroppstest påvisas om B-celler har producerat immunglobuliner eller antikroppar som kan neutralisera viruset när det kommer in i kroppen.

Om du redan konstaterat att du har antikroppar behöver du inte ta T-cellstest eftersom det var dessa som hjälpte till att framtställa antikropparna från början.

Hur går provtagning och analys till?

Du får lämna ett venöst blodprov (prov i armen) som skickas i kyltransport till ABC-labs i Solna.

Här analyseras provet genom att T-cellerna renas från blod och placeras ihop med peptider från SARS-CoV2. Man mäter hur många T-celler som reagerar mot dessa peptider.

När kommer svaret?

Analysen i labbet tar tre dagar från det att provet ankommer. Resultatet svaras ut i din journal hos oss som du loggar in i med hjälp av BankID.

Hur säkert är testet?

Man använder Mabtech´s CE-märkt test kit. Det har en sensitivitet på 96% och en specificitet på 97%

Jag har tagit båda doser av Covid-19 vaccinationerna men fick ett negativt provresultat.

Vad innebär detta? Har inte vaccinet fungerat?

Efter att man vaccinerat sig med båda doserna, bildas det T-celler i kroppen, men den immunresponsen brukar ta ca 3-4 veckor. Man kan redan 2-3 veckor efter första dosen få ett litet antal T-celler, men inte tillräckligt för att kunna utläsa ur ett venöst T-cellstest. Det finns faktorer som påverkar ett T-cellssvar negativt, t.ex. hög ålder, multisjuklighet, njursvikt, nutritionsstatus etc.

Innebär positivt provsvar immunitet?

Kroppen har bildat ett T-cellsminne, eller så kallat immunologiskt minne av en sjukdom. Har du blivit påvisad med SARS-CoV-2 B-T-cellstest innebär det att du vid en återinfektion med samma virus snabbt får ett kraftfullt immunsvar. Detta betyder att du kanske inte känner av att du fått viruset eller att du får lindriga symptom, så som halsont eller hostig, men du kommer sannolikt inte bli svårt sjuk.

​ ​

Pris: 1.700,-

t-cell provtagning