Hälsokontroll - livsstil

HÄLSOKONTROLL LIVSSTIL

Hälsokontrollen består av två besök.

1. Du bokar en tid via knapp nedan för fastande provtagning samt kontroll av blodtryck, puls och vikt hos sjuksköterska.

Tidsåtgång 15 min. Vid detta besök bokar ni också upp tid för kommande besök.

2. Du träffar diabetessjuksköterska och har ett hälsosamtal med utgångspunkt i det hälsoformulär du fått skicka in. Genomgång av provsvar och samtal om kost, motion, alkohol, rökning och annat livsstilsrelaterat.

Hälsosamtalet syftar till att reflektera över vilka områden i ditt liv du kan förbättra för att få hälsosammare livsstil och förebygga sjukdom. Tidsåtgång 60 minuter.

Vår läkare är ansvarig vid bedömning av provsvar, och om något skulle avvika får du utförlig läkarkommentar och hänvisning vidare.

Blodprover som ingår:

  • Glukos
  • C-peptid
  • HbA1c
  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider

Undersökningar som ingår:

  • Blodtryck och puls
  • Vikt, längd – BMI
  • Hälsosamtal

Pris

Hälsokontroll livsstil: 2.400,-