Hälsokontroll senior 65+

HÄLSOKONTROLL SENIOR 65+

Genom att välja detta kompletta paket får du möjligheten att göra en riktad hälsoundersökning med fokus på kroppens allra viktigaste funktioner.

Hälsokontrollen består av tre besök.

1. Du bokar en tid via knapp nedan för fastande provtagning samt kontroll av blodtryck, puls och vikt hos sjuksköterska.

Tidsåtgång 15 min. Vid detta besök bokar ni också upp tider för kommande besök.

2. Du träffar sjuksköterska och utför de tester och undersökningar som ingår (syn, hörsel, EKG och PEF). Tidsåtgång 60 min.

3. Nu får får du träffa läkare som går igenom provsvaren och gör en grundlig undersökning av hjärta, lungor, leder, neurologi samt hudinspektion. Det finns självklart också tid till egna frågor och funderingar. Tidsåtgång 60 min.

Skulle någonting avvika erhåller du ett utförligt läkarutlåtande och hänvisas vidare.

Blodprover som ingår:

 • Blodstatus (inkl Hb, leukocyter, trombocyter)
 • B12, kobalamin
 • Glukos
 • HbA1c
 • Folat
 • Elstatus – Na, K, Ca, Mg
 • Kreatinin
 • LDL
 • HDL
 • Triglycerider
 • proBNP
 • ASAT
 • ALAT
 • PSA (män)
 • ​​

Undersökningar och tester:

 • Blodtryck, puls
 • EKG
 • PEF (lungfunktion)
 • Syn
 • Hörsel
 • Längd, vikt – BMI
 • Läkarundersökning

Pris

Hälsokontroll Senior 65+: 5.000.-