Antikroppstest

ANTIKROPPSTEST

Vi har två typer av antikroppstest; snabbtest (stick i fingret) och venöst blodprov (i armen). Snabbtestet visar antikroppar IgG och IgM (både från tidigare infektion och från vaccination). Svar kommer inom 15-20 minuter och du får ett läkarintyg digitalt och även på papper om du önskar.

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis".

Pris 500.-

Det venösa blodprovet ger svar inom 1-2 dagar och visar antikroppar IgG. Du får ett läkarintyg digitalt.

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis".

Pris 750.-

We offer two different types of antibody test; quick test and serological blood test (in the arm).

The quick test shows antibodies IgG and IgM and you get an answer in 15 minutes with a medical certificate.

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"

Price: Price 500.-

The serological test shows antibodies IgG and you get an answer within 1-2 days with a medical certificate.

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"

Price: 750.-