Antigentest

ANTIGENTEST

Vår snabbtest är en kromatografisk immunoessay/lateral flow test för kvalitativ detektion av SARS CoV-2. Den tillverkas av SD Biosensors Inc Roche. Testen har en specificitet på ≥99% och sensitivitet på ≥90% vid viral loads över 100,000 copies/ml och uppfyller kraven från FHM, EU och WHO samt är CE-certifierad. Den är godkänd för resa till vissa länder samt för allmän screening. Testet är godkänt enligt e-Hälsomyndighetens krav för att utfärda EU:s nya testbevis.

Du får resultat och friskintyg inom 15-20 minuter både digitalt och utskrivet på papper om du önskar.

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis"

Pris: 500:-

The test is a Standard Q Covid-19 AG test which is a rapid chromatographic immunoassay/lateral flow for qualitative detection of specific antigen of SARS-Cov-2 present in the human nasopharynx, provided by SD Biosensors Inc Roche.

The test meets performance standards of ≥99% specificity, ≥90% sensitivity at viral loads above 100,000 copies/ml. The test meets the requirements of standard of Folkhälsomyndigheten, EU and WHO and is CE-certified. It is acknowledged for travel to some countries and also used for general screening.

The test is approved by e-Hälsomyndigheten for travel within Europe with the new EU Covidpass.

The result comes in 15-20 minutes and you get a test certificate in English signed by a doctor while you wait.

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"

Price: 500.-